Az 1990-ben alapított Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány küldetése, hogy szolgáltató szervezetként kedvezményes anyagi forrásokkal és magas szintű vállalkozói tudás átadásával segítse a magyar mikro, kis-és közepes vállalkozások megalakulását és töretlen fejlődését. Mindez elkötelezett munkát, a legújabb ismeretek átadását és a pályázati források, kedvezményes hitellehetőségek megteremtését, közvetítését jelenti.

Az MVA olyan független szervezet, amely a Kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának, mikro, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó munkaprogramjának programmegvalósító intézményeként tevékenykedik. Szolgáltatásainak köre kiterjed mind az induló mikro vállalkozások, mind a gazdasági és piaci megerősödésre képes kis- és középvállalkozások segítésére. Az Alapítvány működése előmozdítja a gazdasági növekedés tartalékainak mozgósítását, az erős hazai középpolgári réteg kialakulását, az új munkahelyek létrejöttét, a regionális gazdasági egyenlőtlenségek feloldását és a határontúli együttműködések létrejöttét.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenysége országos hatáskörű, programjait regionális, megyei, esetenként kistérségi orientációval valósítja meg. Kiemelt partnerei – a részben általa alapított – helyi vállalkozásfejlesztési közalapítványok és központok. Ezekkel jogilag egyenrangú, velük közös programok végrehajtására irányuló tartós együttműködést valósít meg. Az Alapítvány a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztésének meghatározó intézménye, hosszú távú partneri kapcsolatra törekszik a vállalkozásfejlesztésben érintett más szervezetekkel: a kisvállalkozói érdekképviseletekkel, a kamarákkal, a regionális fejlesztés intézményeivel, a civil szervezetekkel, a hitelintézetekkel és más finanszírozókkal. Az Alapítvány megkülönböztetett jelentőséget tulajdonít az Európai Unióval 1992 óta folyamatosan fennálló és eredményes együttműködésének, melynek fenntartására és további gazdagítására kiemelt figyelmet fordít.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységét középtávon meghatározó stratégia két, tartós értéket jelentő adottságra épül: az Európai Unióval fennálló együttműködés során felhalmozott tudásra és a hálózati együttműködéssel biztosítható országos jelenlétre.

Kiemelt feladata olyan szolgáltatási programok megalapozása, amelyek országos, vagy regionális szintűek, s egyaránt irányulhatnak a mikro-, a kis-, illetve a középvállalkozói szektor fejlesztésére. Fontos törekvése a vállalkozások számára általánosan elérhető alapvető szolgáltatások (vállalkozások indítása, vállalkozók képzése, információ-szolgáltatás, mikrohitel, stb.) folyamatos biztosítása. Emellett feladatokat vállal speciális vállalkozói csoportok igényeinek kielégítésében is (pl. sportvállalkozások, mozgáskorlátozottak alkalmazása, határon túli vállalkozói kapcsolatépítés, stb.).

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közhasznú tevékenységének természetes jellemzője a teljes körű nyilvánosság, a pontos és korrekt elszámolás az európai és a hazai közpénzek felhasználásáról. Alapfeladata a különböző vállalkozói rétegek időben és szakszerűen történő informálása. A tájékoztatás nem csak az Alapítvány, hanem a vele együttműködő helyi alapítványok és vállalkozásfejlesztési központok kötelezettsége is.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja az Országgyűlést, a minisztériumokat és az érintett kormányszerveket, az Európai Uniót, az alapító tulajdonosokat, a forrásgazdákat és más együttműködő partnereket is.

Az Alapítvány, a megalapítása óta eltelt három évtized tapasztalatait felhasználva a jövőben is kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a hazai mikro, kis- és középvállalkozások megalapítását, stabil növekedését szakmai tudásátadással és kedvezményes forrásokkal segítse.