A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány minőségpolitikája

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2004. február 5.-én vezette be az MSZ EN ISO 9001:2015-ös szabványnak megfelelő, az egész szervezet tevékenységére vonatkozó minőségirányítási rendszerét, amelynek újratanúsítása az ISO 9001 szabvány értelmében folyamatosan, legutóbb 2021-ben megtörtént.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány minőségpolitikájának fókuszában olyan magas színvonalú és az ügyfelek igényeit szem előtt tartó vállalkozásfejlesztési szolgáltatás áll, amely biztosítja az ügyfelek, valamint a Kuratórium elégedettségét és kiteljesíti az MVA misszióját. Ehhez kapcsolódóan az MVA célja olyan komplex és sokrétű vállalkozásfejlesztési szolgáltatások nyújtása, amelyek a magyar mikro-, kis- és középvállalkozásokkal kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítását teszik lehetővé. A minőségi szolgáltatás nyújtására alapozva emellett az MVA célja, hogy szolgáltatásainak folyamatos bővítése, fejlesztése, újítása révén a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ismertsége és elismertsége növekedjen.

Az MVA vallja, hogy magas minőségi szolgáltatást csak úgy tud nyújtani, ha a stratégiai célok elérése érdekében a minőség ügyét a szervezet egészére kiterjeszti és munkatársainkat e vonatkozásban is elkötelezetté teszi. Ennek szellemében a következő minőségcélokat tűztük ki magunk elé:

  • Az ügyfelek elégedettségének növelése
  • A Kuratórium elégedettségének növelése
  • Megbízhatóság növelése
  • Alkalmazkodóképesség, rugalmasság növelése
  • Megfelelő munkakörnyezet kialakítása
  • A szolgáltatások minőségi megjelenítésének növelése

Az MVA minőségcéljai elérésének forrása és záloga

  • a kvalifikált munkaerő,
  • a vállalkozásfejlesztés terén szerzett sokrétű hazai és nemzetközi tapasztalat,
  • a megfelelő partnerek, stratégiai szövetségesek, alvállalkozók kiválasztása és alkalmazása,
  • a hatékony, innovatív belső működés.

Az ügyvezetés kijelenti, hogy a minőségpolitikát következetesen megvalósítja és biztosítja az ehhez szükséges erőforrásokat.
Az MVA valamennyi munkatársa elkötelezi magát, hogy tevékenységét a minőségirányítási rendszer szellemében és gyakorlata szerint végzi, és annak fejlesztését célzó javaslataival az ügyvezetés ilyen irányú munkáját támogatja.