A vállalkozóvá válás támogatása programról

2012-2015

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2012-ben pályázatokat nyújtott be a TÁMOP-2.3.6. kódjelű pályázati kiírás keretében. A Dél-Alföldi régió és a Közép-Dunántúli régió szakmai tevékenységének ellátását tűzte ki célul. Mindkettő benyújtott pályázat támogatásra került, azonban az MVA a Dél-Alföldi Konzorciumból kilépett, és a Közép-Dunántúli régióban hajtotta végre konzorciumvezetőként a projektet.

Az MVA 2013-ban pályázatot nyújtott be a kizárólag hazai költségvetésből finanszírozott munkaerő piaci alap támogatási lehetőségére, mely a Közép-Magyarországi régióban biztosította  a vállalkozóvá válás támogatását.

2015-2018

2015 januárjában benyújtott pályázatok kiválasztása folytán a 2013-2020 Uniós költségvetési időszakban végrehajtotta a GINOP-5.2.2. kódjelű pályázat tevékenységeit a Nyugat-Dunántúli és az Észak-Magyarországi régióban.

2018-2022

2017-ben benyújtott pályázatok a Dél-Dunántúli és az Észak-Magyarországi régiókat érintették. 2018. január 1. és 2022. augusztus 31. között az MVA lebonyolította mindkét régió programvégrehajtási feladatait.

2022. után

A 2021-2027-es uniós költségvetési időszak esetében a vállalkozóvá válás támogatása támogatási lehetőségét az alábbiakban felsorolt szempontok érintik, határozzák meg:

Magyarország, mint EU tagállam a 2021-2027-es költségvetési ciklus forrásaihoz tartozó Partnerségi Megállapodás utolsó verzióját 2021. decemberében megküldte az Európai Bizottság számára most január elején. Várjuk a jóváhagyását, aláírását és az Operatív Programok jóváhagyását is.

Ennek tartalma teljesen publikusan elérhető az alábbi hivatalos felületen.

https://www.palyazat.gov.hu/partnersegi-megallapodas

https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027

https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi_es_innovacios_operativ_program_plusz_felhivasok_tarsadalmi_egyeztetese

 A GINOP PLUSZ Operatív Program tartalmaz információkat a VVT program kapcsán.

https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi_es_innovacios_operativ_program_plusz#

2021. március 1-jén megjelent a 100/2021-es számú Kormányrendelet, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, mely Kormányrendeletnek a 44. szakaszának b.) bekezdése rendelkezik az állami foglalkoztatási szerv álláskereső személyeknek nyújtható egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatásról.

A Kormányrendelet: https://njt.hu/jogszabaly/2021-100-20-22.4

A 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról 2022-05-17-én aktuális tartalma, mely a meghirdetett támogatási lehetőségeket és keretösszegeit tartalmazza: https://njt.hu/jogszabaly/2021-1300-30-22

A 2022-05-17-én elérhető információ a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján található, álláskeresőknek, az alábbi linken, amennyiben vállalkozóvá válás támogatás iránt érdeklődnek:

https://nfsz.munka.hu/cikk/1596/Tajekoztato_munkaeropiaci_program_kereteben_kerelmezheto_vallalkozova_valast_elosegito_tamogatasrol

2022. május 17-én nem tudunk új, régiós szintű, szakmai felkészítő szervezeteken keresztül elérhető VVT programról.

2022. szeptember

Megjelent a munkaerőpiaci program keretében kérelmezhető vállalkozóvá válást elősegítő támogatás.Szakmai paraméterezése más mint a korábbi VVT programoké, emiatt javasoljuk a tájékoztatók figyelmes átolvasását.Főbb paraméterek, feltételek;

 • megyénként más-más kérelem benyújtási időpontokkal;
 • legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresőnek nyújtható,
 • önfoglalkoztatói jogviszonnyal nemcsak egyéni vagy társas vállalkozás, de őstermelői jogviszony is vállalható, amennyiben a Kormányhivatal részéről nyújtott szolgáltatásban sikeresen részt vesz, vagyis a vállalkozóvá válást elősegítő csoportos foglalkozás során elkészíti az üzleti tervet és megszerezi a tanúsítványt,
 • 6 hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű, vissza nem térítendő támogatás, ÉS
 • 2.000.000 Ft azaz kétmillió forint egyszeri, vissza nem térítendő tőketámogatás nyújtható.
 • A támogatás igénybevételekor vállalni szükséges, hogy a vállalkozást 24 hónapig fenntartja a Támogatott.
 • Biztosíték felajánlása szükségeltetik.

Linkek:

http://ifjusagigarancia.gov.hu/vallalkozova-valas

https://nfsz.munka.hu/cikk/1596/Tajekoztato_munkaeropiaci_program_kereteben_kerelmezheto_vallalkozova_valast_elosegito_tamogatasrol

 

2022. december

A VVT konstrukciót is magába foglaló Ifjúsági Garancia Program társadalmi egyeztetése látható, elérhető. Minden információt tartalmaznak a dokumentumok.

https://www.palyazat.gov.hu/node/75870[

 

2023. május

Az alábbi internetes felületekről értesültünk arról, hogy az OFA, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft-nál 2023. augusztus 1-én induló regisztrációval elérhető lesz a Vállalkozó Start II. Program, az induló vállalkozásokért. Alábbiakban küldjük az elérhetőségét, benyújtási feltételeit tartalmazó oldalak linkjeit és egy rövid összefoglalót a programról.

Szakmai paraméterezése hasonló, de nem teljesen ugyan olyan, mint a korábbi VVT programoké, emiatt javasoljuk a tájékoztatók figyelmes átolvasását.

Főbb paraméterek, feltételek;

 • 18-64 év közötti, minimum 8 általánost végzett, magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, más vállalkozásban többségi tulajdonnal NEM rendelkező magánszemély pályázhat;
 • NEM TÁMOGATHATÓ: korábbi vállalkozóvá válást támogató programban résztvevő személy.
 • két komponensből épül fel
 •  I. Komponens: Regisztráció – kompetencia teszt – személyes elbeszélgetés – szerződéskötés – 90 órás online vállalkozói képzés – személyre szabott tanácsadás – üzleti terv elkészítése – üzleti terv jóváhagyása, szakmai bíráló bizottság által.
 • II. Komponens: Üzleti terv jóváhagyása után, 90 napon belül vállalkozásalapítás – az I. komponensben részt vevők által alapított vállalkozás pályázatot nyújt be a vissza nem térítendő támogatásra – Támogatói okirat + előzetes kifizetés, az igényelt támogatás 50 %-a – első időközi beszámoló + kifizetés (1-3 hónapról) – második időközi beszámoló (4-6 hónapról) itt nincs kifizetés – záró beszámoló + kifizetés (7-12 hónapról) – 12 hónap megvalósítási időszak + 12 hónap fenntartási időszak – mentorálás kötelező igénybevétele 2 éven keresztül.
 • Támogatás maximális összege és annak megoszlása: 4 500 000 Ft, mely maximum 3 000 000 Ft személyi jellegű ráfordításból a 12 hónapra, valamint 1 500 000 Ft vállalkozás indításához, fejlesztéséhez kapcsolódó költség. Lehet kevesebb támogatást igényelni, akkor a fenti számok értelemszerűen csökkennek.
 • Személyes közreműködőként, főállású munkaviszonyban, szükséges működtetni a támogatott vállalkozást. Társas vállalkozás esetén minősített többségi tulajdonnal kell rendelkezni (75%), valamint a vezető tisztségviselői pozíciót is be kell tölteni.
 • A fenntartási időszakban sem szüneteltethető az egyéni vállalkozás.
 • A projekt fizikai befejezését magában foglaló naptári évben nettó 1 000 000 Ft árbevétel, egyéni vállalkozó esetében az adóalapba beszámított bevétel igazolása szükséges.
 • A program keretében maximum 1000 vállalkozás részesülhet a maximális vissza nem térítendő támogatásban, azaz a 4 500 000 Ft-os támogatásban.

A Programra jelentkezni 2023. augusztus 1-től lehet a www.ofa.hu oldalon, ahol a Programmal kapcsolatos információk, Felhívás, GYIK letölthető. A részletes információk elolvasását követően felmerülő kérdéseit 2023. június 1-től az OFA elérhetőségein, a vs2@ofa.hu e-mail címen, valamint a 36-1/555-2900 telefonszám 4-es menüpontján keresztül teheti fel. Mielőtt érdeklődik, kérjük, olvassa el részletesen a közzétett dokumentációt.

Linkek:

https://ofa.hu/hu/programs/vallalkozo-start-ii-program-az-indulo-vallalkozasokert

https://ofa.hu/hu/news/vallalkozo-start-ii-program-az-indulo-vallalkozasokert/

A tájékoztató felületek alján található mondatba foglalva az „itt” szóra kattintva tudja letölteni a hivatalos, részletes felhívást és szabályozásokat.

A Pályázati felhívást, a hozzá tartozó dokumentumokat, valamint a Gyakran Ismételt Kérdések listáját itt töltheti le.