A vállalkozóvá válás támogatása programról

2012-2015

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2012-ben pályázatokat nyújtott be a TÁMOP-2.3.6. kódjelű pályázati kiírás keretében. A Dél-Alföldi régió és a Közép-Dunántúli régió szakmai tevékenységének ellátását tűzte ki célul. Mindkettő benyújtott pályázat támogatásra került, azonban az MVA a Dél-Alföldi Konzorciumból kilépett, és a Közép-Dunántúli régióban hajtotta végre konzorciumvezetőként a projektet.

Az MVA 2013-ban pályázatot nyújtott be a kizárólag hazai költségvetésből finanszírozott munkaerő piaci alap támogatási lehetőségére, mely a Közép-Magyarországi régióban biztosította  a vállalkozóvá válás támogatását.

2015-2018

2015 januárjában benyújtott pályázatok kiválasztása folytán a 2013-2020 Uniós költségvetési időszakban végrehajtotta a GINOP-5.2.2. kódjelű pályázat tevékenységeit a Nyugat-Dunántúli és az Észak-Magyarországi régióban.

2018-2022

2017-ben benyújtott pályázatok a Dél-Dunántúli és az Észak-Magyarországi régiókat érintették. 2018. január 1. és 2022. augusztus 31. között az MVA lebonyolította mindkét régió programvégrehajtási feladatait.

2022. után

A 2021-2027-es uniós költségvetési időszak esetében a vállalkozóvá válás támogatása támogatási lehetőségét az alábbiakban felsorolt szempontok érintik, határozzák meg:

Magyarország, mint EU tagállam a 2021-2027-es költségvetési ciklus forrásaihoz tartozó Partnerségi Megállapodás utolsó verzióját 2021. decemberében megküldte az Európai Bizottság számára most január elején. Várjuk a jóváhagyását, aláírását és az Operatív Programok jóváhagyását is.

Ennek tartalma teljesen publikusan elérhető az alábbi hivatalos felületen.

https://www.palyazat.gov.hu/partnersegi-megallapodas

https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027

https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi_es_innovacios_operativ_program_plusz_felhivasok_tarsadalmi_egyeztetese

 A GINOP PLUSZ Operatív Program tartalmaz információkat a VVT program kapcsán.

https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi_es_innovacios_operativ_program_plusz#

2021. március 1-jén megjelent a 100/2021-es számú Kormányrendelet, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, mely Kormányrendeletnek a 44. szakaszának b.) bekezdése rendelkezik az állami foglalkoztatási szerv álláskereső személyeknek nyújtható egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatásról.

A Kormányrendelet: https://njt.hu/jogszabaly/2021-100-20-22.4

A 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról 2022-05-17-én aktuális tartalma, mely a meghirdetett támogatási lehetőségeket és keretösszegeit tartalmazza: https://njt.hu/jogszabaly/2021-1300-30-22

A 2022-05-17-én elérhető információ a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján található, álláskeresőknek, az alábbi linken, amennyiben vállalkozóvá válás támogatás iránt érdeklődnek:

https://nfsz.munka.hu/cikk/1596/Tajekoztato_munkaeropiaci_program_kereteben_kerelmezheto_vallalkozova_valast_elosegito_tamogatasrol

2022. május 17-én nem tudunk új, régiós szintű, szakmai felkészítő szervezeteken keresztül elérhető VVT programról.

2022. szeptember

Megjelent a munkaerőpiaci program keretében kérelmezhető vállalkozóvá válást elősegítő támogatás.Szakmai paraméterezése más mint a korábbi VVT programoké, emiatt javasoljuk a tájékoztatók figyelmes átolvasását.Főbb paraméterek, feltételek;

  • megyénként más-más kérelem benyújtási időpontokkal;
  • legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresőnek nyújtható,
  • önfoglalkoztatói jogviszonnyal nemcsak egyéni vagy társas vállalkozás, de őstermelői jogviszony is vállalható, amennyiben a Kormányhivatal részéről nyújtott szolgáltatásban sikeresen részt vesz, vagyis a vállalkozóvá válást elősegítő csoportos foglalkozás során elkészíti az üzleti tervet és megszerezi a tanúsítványt,
  • 6 hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű, vissza nem térítendő támogatás, ÉS
  • 2.000.000 Ft azaz kétmillió forint egyszeri, vissza nem térítendő tőketámogatás nyújtható.
  • A támogatás igénybevételekor vállalni szükséges, hogy a vállalkozást 24 hónapig fenntartja a Támogatott.
  • Biztosíték felajánlása szükségeltetik.

Linkek:

http://ifjusagigarancia.gov.hu/vallalkozova-valas

https://nfsz.munka.hu/cikk/1596/Tajekoztato_munkaeropiaci_program_kereteben_kerelmezheto_vallalkozova_valast_elosegito_tamogatasrol

 

2022. december

A VVT konstrukciót is magába foglaló Ifjúsági Garancia Program társadalmi egyeztetése látható, elérhető. Minden információt tartalmaznak a dokumentumok.

https://www.palyazat.gov.hu/node/75870