A vállalkozóvá válás támogatásában létrejött vállalkozásoknál a VVT támogatási lehetőség 2013 óta van jelen, több komponensű pályázati termékként, mint;

  • szakmai felkészítés és mint,
  • vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

A létrejött vállalkozások már a támogatási lehetőség második komponensének időszaka alatt megismerték és saját vállalkozásuk esetében alkalmazták az állami és uniós források felhasználásának szabályait.

Lehetséges és nyitva áll a VVT programokban létrejött vállalkozások tekintetében az, hogy a későbbiekben további, más jellegű állami és uniós forrású vissza nem térítendő támogatást igényeljenek. További, más jellegű források igénylésénél, ugyanúgy előírtak a pályázati termékbe lépéshez illesztendő bemeneti minimum kritériumok, mint a VVT programoknál voltak. Ezen kritériumok minden esetben az adott pályázati termék pályázati felhívásában rögzítésre kerülnek.

A Felhívások alapvetően a pályázóra vonatozó jogosultsági feltételeket szabnak meg, melyek teljesülése esetén alkalmas egy vállalkozás (vagy más szervezet) támogatási igény benyújtására.

A GINOP Plusz pályázatok esetén általában az alábbi megfelelőségi előírásokat kell teljesíteni:

Támogatás igénylésre jogosultak köre:

mikro-, kis- és középvállalkozások (besorolás:https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=10782 )

Lezárt  üzleti évek száma: 

 legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti év

Éves átlagos statisztikai állományi létszáma

támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő

Adózási forma

nem tartoznak a KATA hatálya alá

Saját tőke alapján nem jogosult, ha:

támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív

a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent

                            

Fentieken túlmenően vannak általános kizáró okok, amit részben az adott felhívás, részben az Általános útmutató határoz meg:

 

NAV eljárás:

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

                            

 

Általános útmutató 2. pont kizáró okok:

ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének

 

olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet

 

ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll

 

ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll

 

aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak

 

Sajnos, a kisadózó egyéni vállalkozások és a kisadózó betéti társaságok nem tudnak állami vagy uniós forrást igényelni. a KATA adózás rendszere átalakítás alatt áll, érdemes megfontolni, hogy a pályázati lehetőségek figyelembevétele mellett érdemes-e a KATA adózást választani.