Elfelejtett jelszó
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest,
Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu www.esza.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu
 

KÖZLEMÉNYEK

2014.11.17.

A TÁMOP 2.3.6.B -12/1 jelű, „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban” című kiírás esetében a Közép-Dunántúli régióban is megnyílt a benyújtás lehetősége. A pályázatok benyújtására az üzleti terv jóváhagyását és a kitöltőprogram közzétételének napját követő 8. munkanaptól kezdve van lehetőség. A http://palyazat.gov.hu/doc/3581 oldalon a mai napon megjelent hivatalos közlemény alapján 2014. november 27-én kizárólag a Közép-Dunántúli régióban nyílik meg a pályázatok benyújtásának lehetősége.

A megadott időpont előtt, vagy rossz kitöltőprogram felhasználásával benyújtott pályázatok az útmutató „E. fejezet 1. Befogadási és jogosultsági kritériumok 1. pontja” értelmében elutasításra kerülnek, azonban a benyújtási határidőn belül a pályázat ismételt benyújtásának nincs akadálya. Kérjük, hogy fokozott körültekintéssel válasszák ki a pályázat tartalmának megfelelő kitöltőprogramot.

A legfeljebb 3 millió forintot igénylő pályázók a KitoltoUSZT_TAMOP-236B-1213_v2.0.0.3134.zip , a legfeljebb 6 millió forintot igénylő pályázók pedig “KitoltoUSZT_TAMOP-236B-1214_v2.0.0.3135.zip” című link alatt elérhető programot használják a projekt adatlap kitöltéséhez.

 

 

2014.10.27.

A Közép-Dunántúli Régióban az Üzleti tervek értékelése lezárult. Az Üzleti Tervet benyújtó jelentkezők kiértesítése a mai napon megtörtént. A jóváhagyással rendelkező pályázóknak lehetősége nyílik a vállalkozásalapításra. A Konzorcium értesíti az Emberi Erőforrás Minisztériumot az A komponens ezen szakaszának lezárásáról. A B komponens kitöltőprogramjának megjelenéséről a http://palyazat.gov.hu/doc/3581 oldalon Közleményt jelentetnek meg a következő időszakban. Az A komponens végrehajtásában az MVA Konzorciuma részéről a jóváhagyott Üzleti tervvel rendelkező, most megalakuló vállalkozások támogatott tulajdonosainak mentorálása kerül megszervezésre a pályázással párhuzamosan.

 

2014.09.09.

Az MVA Konzorciuma értesült a tegnapi nap éjfélkor, Budapesten, a Fogarasi úton éjjel-nappal nyitvatartó postán történtekről. Az MVA ebben a postahivatalban 2014.09.09. 03:00-ig feladásra került Üzleti terveket is befogadja és feldolgozza.

 

2014.09.02.

Tájékoztatás a program előrehaladásáról

A Közép-Dunántúli Régióban az Üzleti tervek benyújtási határideje 2014.09.08 (hétfő) 24:00., melyről a Konzorcium 2014.08.13-án részletes e-mailben tájékoztatta a Jelentkezőket.

A határidőről és a benyújtás módjáról:

Sablon és benyújtandó mellékletei a megküldött e-mailen kívül elérhetőek az Üzleti Terv Segédlet menüpontban. Felhívjuk figyelmét, hogy a beérkező, hasznos visszajelzések alapján a sablon azon oldalai, melyek nagyobb táblázatos részeket tartalmaznak, szerkeszthető oldalakként elérhetőek! A szerkeszthető oldalak alkalmazása esetén a végleges dokumentumot kézzel szükséges beszámozni.

Az elkészült Üzleti Terveket minden melléklettel együtt, minden oldalon szignálva szükséges benyújtani 1 db eredeti és 1 db (amennyiben két képzésen résztvevő jelentkező közös üzleti tervet készített, akkor 2-2 db), az üzleti tervet készítő által hitelesített másolati példányban, valamint 1 db CD-n (pdf formátumba) az MVA postacímére (1277 Budapest 23 Pf.:4, lehetőség szerint tértivevénnyel, ajánlva)

• személyes benyújtásra nincs lehetőség,

• Az MVA kéri a benyújtandó CD tartalmát az uzletitervkdr@mva.hu címre eljuttatni,

• a beadott anyag nem módosítható • az Üzleti Tervek beérkezési sorrendje nem értékelési szempont!

 

Az Üzleti Tervek véglegesítéséhez szakmai segítséget nyújt a program:

• folyamatosan lehetőség nyílik szakmai és jogi tanácsadás igénybevételére, melyre az Eseményregisztráció menüpontokban foglalhatnak helyet a Jelentkezők, illetve a korábban megadott elérhetőségeken, telefonon is megkereshetik a szakértőket kérdéseikkel

• feltöltésre került az www.mva.hu/tudaskozpont menüben a részletes és tematikus „Gyakran Ismételt Kérdések” gyűjteménye

• a Jelentkezőknek megküldésre került a részletes kitöltési útmutató

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az MVA ügyfélszolgálatra e-mailen beérkezett megkereséseket 2014. szeptember 5-én, 17 óráig, a beérkező telefonos megkereséseket 14 óráig van lehetőségünk megválaszolni. Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a Közreműködő Szervezet 2014.09.01-én közleményt jelentetett meg a programmal kapcsolatban az alábbi elérhetőségen: http://palyazat.gov.hu/a_fiatalok_vallalkozova_valasanak_tamogatasa_erdekeben_kiirt_palyazat_felfuggesztese .

A közlemény jelen projekt előrehaladását nem érinti.

 

 

2014.07.28.

A programhoz előzetes csatlakozási kérelmüket 2013. október 7-ét követően szándéknyilatkozattal postai úton benyújtó érdeklődők a mai napig tartaléklistán szerepeltek az MVA nyilvántartásában.

A program 72 tanórás képzésében jelenleg közel 435 fő került bevonásra. Egyértelművé vált, hogy a 495 képzési helyre lehetőség nyílik további, a tartaléklistán nyilvántartott jelentkezők programba vonására. A programban a nem várt nagymértékű távolmaradás indokolja a tartaléklistán várakozó jelentkezők számára a programba vonás lehetőségének felajánlását.

A képzési helyek megközelítőleg 250 tartaléklistán nyilvántartott érdeklődőből kerülhetnek feltöltésre úgy, hogy a teljes kiválasztás folyamat programelemei (írásbeli kompetenciamérés-üzleti ötlet személyes meghallgatás, 8 tanórás képzés, 72 tanórás képzés, csoportos-egyéni tanácsadás) megszervezésre kerül az érintettek számára.

Az MVA a 72 órás képzéseket 2014 augusztusában tervezi befejezni a teljes létszám tekintetében, így az üzleti tervek leadási határideje jelenleg szeptemberre tervezhető.

 

2014.07.04.

A program 8 tanórás képzéseinek alkalmain a mai napig 467 személy jelent meg. A 72 tanórás képzésbe jelen e-mail kiküldéséig 438 személy foglalt helyet, jelezte vissza részvételi szándékát. Egyértelművé vált, hogy a 495 képzési helyre valamennyi, a mai napig 8 tanórás képzést sikeresen teljesítő jelentkező bevonható. A 72 tanórás képzések elindultak. Az adott képzési csoportok indításának időpontjáról az érintett jelentkezőket elektronikus levélben tájékoztatjuk.

 

 

2014.06.03.

Hatályos - kétoldalúan aláírt Támogatási Szerződéssel rendelkeő jelentkezőink megadott elektronikus postafiókcímére "tájékoztatás képzések indulásáról" tárgyban e-mail került kiküldésre, melynek tartalma a saját online felületre belépve az "Üzleti Terv segédlet" menüpontban is elérhető.

 

 

2014.04.28.

A kompetenciamérésen személyesen megjelent jelentkezők megadott elektronikus postafiókcímére "Előzetes helyfoglalás kérése, tájékoztatás - 2014.04.28. tárgyban komplex tájékoztatás került kiküldésre, melynek tartalma a saját online felületre belépve az "Üzleti Terv segédlet" menüpontban is elérhető.

 

2014.04.10.

A kompetenciamérésen személyesen megjelent jelentkezők megadott elektronikus postafiókcímére "támogatási szerződés, tevékenységlista, ütemezés" tárgyban komplex tájékoztatás került kiküldésre, melynek tartalma a saját online felületre belépve az "Üzleti Terv segédlet" menüpontban is elérhető.

 

2013.12.05.

 

Közlemény a személyes jelenlétet igénylő kompetenciamérésre történő jelentkezés módjáról, részleteiről 

 

2013.10.30.

 

Módosult az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban” című (TÁMOP 2.3.6.B-12/1 jelű) kiírás beadásának kezdő időpontja 2014. február 10-re.

 

 

 

2013.10.07.

Tájékoztatás a jelentkezések helyzetéről

A mai nap 18:00 óráig a korábbi 1813 db szándéknyilatkozatot eljuttató érdeklődőből 1049 fő kezdte el kitölteni az online felületet és 964 db Jelentkezési Adatlap véglegesítése történt meg.

 A Jelentkezési Adatlapok postára adásának végső határideje:
2013. október 08. kedd 24:00 óra

Mivel a www.mva.hu/moodle elérhetőségen elhelyezett pályázati feltételrendszerhez tartozó tudásszintet mérő tesztek kitöltése nem jelent pontszerzést a kiválasztási folyamatban, ezért az MVA időben nyitva hagyja a tesztek töltésének lehetőségét a jelentkezők számára. Kérjük a jelentkezőket, hogy ellenőrizzék a teszt kitöltése után az összes leadása és befejezése funkcióval rögzítették-e eredményüket az alkalmazásban. Amennyiben ez nem történt meg, gondoskodjanak erről a funkcióról. 

Tájékoztatjuk továbbá a jelentkezőket, hogy a postai úton érkező Jelentkezési Adatlapok iktatása és nyilvántartása folyamatos, az online felületen a belépési ablak alatt a bejelentkezést követően látható az MVA-hoz történő beérkezés dátuma minden egyes jelentkező felületén. Kérjük megértésüket és türelmüket, mivel a nyilvántartás az utolsó napokon lezárt nagyszámú adatlap miatt a jövő hét közepéig eltarthat.

A beérkező Jelentkezési Adatlapok feldolgozása előreláthatólag több hetet fog igénybe venni, a jelentkezőket e-mailen értesítjük a személyes megjelenést igénylő, kompetenciamérési feladatsor kitöltését biztosító helyszínekről és időpontokról.

 

 

2013.09.16

Jelentkezési Adatlap véglegesítésével kapcsolatos tudnivalókról, segédletek feltöltéséről

A Jelentkezési Adatlap véglegesítése-lezárása elérhető az informatikai rendszerben.

Tájékoztatjuk, hogy a Jelentkezési adatlap beérkezésének sorrendje nem bírálati szempont!

A véglegesítés határideje:  2013. október 07. (hétfőn) 18:00 óra

A határidő letelte után a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tisztázó kérdéseket küldhet ki a Jelentkezési adatlapokkal kapcsolatban, amennyiben ez szükséges a megalapozott döntéshozatalhoz.

Az online felületekkel kapcsolatos visszajelzések, tapasztalatok alapján a kitöltéshez a http://www.mva.hu/vallalkozasinditas/adatlapsegedlet felületre a segédanyagok készítése folyamatban van, továbbá egyes kérdésekhez a lehetséges válaszkategóriák magadásával segítjük az infromációk nyújtását.

Kiválasztási folyamat lépése Jelentkezési Adatlap töltése  Pályázati feltételrendszerhez kapcsolódó tudásszintet mérő teszt töltése
Kitöltés helye www.mva.hu/vallalkozasinditas  www.mva.hu/moodle
Hozzáférés e-mailben megküldött egyedi felhasználónév és jelszó
Teendő A Jelentkezési Adatlap minden mezőjének kitöltése, véglegesítés-lezárás, a kinyomtatott és aláírt Jelentkezési Adatlap és a személyazonosságot igazoló dokumentumok postára adása legalább 90%-os teszt kitöltése
Határidő Véglegesítés-lezárás: 
2013. október 07. hétfőn
18:00 óráig
 Postára adás
2013. október 08. kedd
24:00
2013. október 07. hétfőn 18:00 óráig

 

Kérjük, hogy a Jelentkezési Adatlap postai beküldésekor mellékelje a személyazonossága igazolásához szükséges dokumentumok fénymásolatát (személy igazolvány/jogosítvány/útlevél és lakcímkártya).

 

 

 

2013.09.09

Közlemény az online kitöltési felület elérhetőségéről, a Jelentkezési Adatlap és a Pályázati feltételrendszerhez kapcsolódó tudásszintet mérő teszt kitöltéséről

Tájékoztatjuk a programhoz előzetes csatlakozási kérelmüket benyújtó jelentkezőket, hogy a kiválasztási eljáráshoz szükséges adatokat minden esetben online felületen is szükséges feltölteni.

Az online felület 2013. szeptember 09. hétfőtől elérhető a www.mva.hu/vallalkozasinditas internetes oldalon. A belépéshez szükséges egyedi felhasználóneveket és jelszavakat a szándéknyilatkozatokon feltüntetett elektronikus levélcímekre juttattuk el.

Az online felületen megtalálható Jelentkezési adatlap elektronikus véglegesítésére-lezárására 2013. szeptember 16. hétfőtől - 2013. október 07. hétfőn 18:00 óráig lesz lehetősége a jelentkezőknek.

A Jelentkezési Adatlap az elektronikus felületen folyamatosan tölthető, menthető, módosítható. A Jelentkezési Adatlap a véglegesítést-lezárást követően már nem módosítható! A véglegesítését-lezárását követően az adattartalom legenerálható egy „pdf” fájlban, melynek kinyomtatott verzióját kérjük aláírni és postai úton, tértivevénnyel eljuttatni a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány címére (1277 Budapest 23. Pf.:4).

A legenerált pdf formátumból kinyomtatott és aláírt Jelentkezési Adatlap postára adásának végső határideje: 2013. október 08. kedd 24:00. A határidő után postára adott Jelentkezési Adatlapok nem kerülnek feldolgozásra!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Jelentkezési Adatlap feldolgozásának feltétele a Pályázati feltételrendszerhez kapcsolódó tudásszintet mérő teszt legalább 90%-os kitöltése. A teszt kitöltése több alkalommal megismételhető. A tesztek elérhetősége: www.mva.hu/moodle Ugyanazzal a felhasználói névvel és jelszóval lehetséges a belépés mint az online felületen.

A Jelentkezési Adatlap információs mezőinek, tartalmának kitöltésére irányulóan, az esetleges félreértések elkerülése érdekében telefonon a Konzorcium nem ad felvilágosítást, kizárólag e-mailen várjuk a fiatalvallalkozo@mva.hu címre a megkereséseket, a kérdéseket. Amennyiben informatikai technikai akadályok merülnek fel, kérjük szintén ezt mihamarabb jelezni ugyanerre a címre.

Az online felületen elérhető Jelentkezési Adatlap kitöltéséhez szintén a felületen létrehozott, Jelentkezési Adatlap Segédlet opciónál folyamatos frissítéssel elhelyezzük az Adatlap töltésével kapcsolatban e-mailen beérkező kérdéstípusokat a válaszokkal együtt. Az online felület használatához audiovizuális segédlet is elérhető. 

A jelentkezési adatlap kitöltésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, audiovizuális segédletek:

 

 

 


2013.09.06
Közlemény a kiválasztási folyamatról

A tömeges jelentkezés miatt a képzések indulását alapos, szakmailag kimunkált kiválasztási folyamat lebonyolítása kell, hogy megelőzze. A kiválasztási folyamat módszertana, értékelési szempontrendszere az esélyegyenlőség elve szerint fog alkalmazásra kerülni a csatolt folyamatábra szerint. 
A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT 2013.09.09

 

 

 

 

2013.08.30
Közlemény a TÁMOP-2.3.6.B-12/1 pályázat útmutatójának módosításáról, megjelenéséről

Felhívjuk a programhoz előzetes csatlakozási kérelmüket benyújtó jelentkezőket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökég elérhetővé tette a TÁMOP-2.3.6.B-12/1 jelű, „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban” című kiírás megváltozott pályázati útmutatóját, melyben több részletszabály módosításra, pontosításra került.; 

A módosult pályázati dokumentáció az alábbi linken elérhető:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közleménye 

 

 

 

 

2013.08.07

Közlemény – Tájékoztatás a jelentkezések helyzetéről, a képzésbevonást megelőző kiválasztási folyamatról, a képzések indulásáról.

jelentkezési adatlapok kitöltése, írásbeli kompetenciamérés
2013. augusztus második felétől, 2013. szeptemberében; 

 

képzések indulása - a kiválasztási folyamatot követően
2013. októberétől;


Kérjük a projekt iránt érdeklődők szíves türelmét, mivel a tömeges jelentkezés miatt a képzések indulását, alapos, szakmailag kimunkált kiválasztási folyamat kell, hogy megelőzze.

 

 

 

 

 2013.07.12

Közlemény – A legmegfelelőbb képzési helyszínt pontatlanul megjelölő jelentkezők számára kiküldött elektronikus levélüzenetről
 

  

Észak-Magyarország: Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

Dél-Dunántúl: Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

Nyugat-Dunántúl: Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

Észak-Alföld: Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

Dél-Alföld: Budapesti Politechnikum Alapítvány

Közép-Dunántúl: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A Közép-Magyarországi régióban a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 program nem elérhető.

 

 

 2013.06.10

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Konzorciuma a „TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0006 kódszámú „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a közép-dunántúli régióban” című pályázatában az információnyújtásban részesített, toborzási tevékenységbe vont személyek számát 1200 főben határozta meg.
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy - az eredeti aláírással ellátott, megfelelően kitöltött, postai úton - szándéknyilatkozatot eljuttató jelentkezők száma elérte az 1200-as számot. 2013.06.10. után beérkező szándéknyilatkozatok jelentkezői tartaléklistára kerülnek.
Amennyiben a program későbbi, megvalósítási szakaszában az esetleges visszalépések, jogosulatlanul jelentkezők helyett lehetőség nyílik további jelentkezők programba vonására, abban az esetben a tartaléklistán nyilvántartott érdeklődők kerülnek be a programba, a szándéknyilatkozatuk beérkezésének a sorrendjében.

 

 

 2013.05.30

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közleményt bocsátott ki, melynek értelmében a „B” komponens pályázat beadási időszakának kezdési időpontja 2013. november 4-re módosul!  

 

 

 2013.05.17

A megrendezett ügyféltalálkozókon az érdeklődők részéről feltett kérdések és az MVA részéről nyújtott valamennyi válasz egységes formában az előzetes csatlakozásukat benyújtó személyek számára a szándéknyilatkozaton megadott e-mail címre eljuttatásra kerül. A többször elhangzott típuskérdések a GYIK opciónál feltüntetésre kerülnek, természetesen a válaszokkal együtt.

 

 

 2013.05.01

A 2013.05.01-ig előzetes csatlakozási kérelmüket benyújtó jelentkezők számára az MVA orientációs ügyféltalálkozókat rendez májusban a megyeszékhelyeken. A jelentkezők egyedi e-mailben és sms-ben kapnak meghívót, a részvétel regisztrációhoz kötött. Az ügyféltalálkozók helyszínei, időpontjai  

 

 

 2013.04.15

A Széchenyi Programiroda Kft. felkérésére az MVA részt vett a tavaszi konferenciasorozat rendezvényein, melyeken tájékoztatást nyújtott a program információiról. A konferenciasorozat helyszínei, időpontjai

 

 

 2013.03.01

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a projekt Konzorciumvezetője várja a Közép-dunántúli régióbana mikrovállalkozást indítani kívánó (más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező!) 18-35 év közötti, eltökéltséggel, megvalósítható elképzeléssel, kitartással és nem utolsóban a projekthez szükséges önerővel rendelkező természetes személyek jelentkezését.

A projekt iránt érdeklődők előzetes jelentkezése a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz postai úton eljuttatott, hiánytalanul kitöltött, aláírt szándéknyilatkozat eredeti példányának a beérkezését követően kerül aktiválásra.

Postacímünk: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1277 Budapest 23, Pf.: 4)

Az előzetes jelentkezéseket az MVA részéről történő hivatalos aktiválások jelentik, melyek a postai úton eljuttatott szándéknyilatkozatok szerint történnek - 2013.02.01-től – folyamatosan, figyelembe véve azok beérkezési sorrendjét. Jelentkezési adatlapok kitöltése, írásbeli kompetenciamérés
2013. augusztus második felétől, 2013. szeptemberében; képzések indulása - a kiválasztási folyamatot követően
2013. októberétől

Kérjük a projekt iránt érdeklődők szíves türelmét, mivel a tömeges jelentkezés miatt a képzések indulását, alapos, szakmailag kimunkált kiválasztási folyamat kell, hogy megelőzze. A TÁMOP-2.3.6.A-12/1 A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása program képzéseit koordináló szervezetek régiónkénti illetékessége, a jelentkezési, regisztrációs felületek elérhetősége: