Elfelejtett jelszó
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest,
Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu www.esza.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu
Kérjük, figyelmessen olvassa el az alábbiakat!

A www.mva.hu szerveren elérhető internetes szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

 

Szerzői jog

A honlap eredeti szerkezete, külalakja, tartalma a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szellemi alkotása; jogi védelem alatt áll.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány előzetes, írásbeli engedélyével használható fel.

A honlap tartalmának szerzői joga az MVA-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik - akkor annak megfelelően kel eljárni.

Az MVA fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezésről az alábbi címen kérünk bejelentést: info@mva.hu

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Információk

Az MVA minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a weblapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, az MVA sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az MVA nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.mva.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

Az MVA nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az MVA nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Az MVA weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az MVA-nak elfogadja, hogy az MVA-nak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az MVA az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.