FELHÍVÁS:

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) általános tanácsadói akkreditációt hirdet.
Akkreditációra tanácsadók az ország egész területéről jelentkezhetnek.

Az akkreditációs eljárást az MVA „Akkreditációs kézikönyve” szabályozza, amely a honlapról letölthető. A jelentkezéshez a kézikönyv mellékletében található formanyomtatványokat kell használni.

Jelentkezési határidő:

2006. március 3., péntek

Jelentkezés módja:

A jelentkezést egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészíteni a megadott formában, és az MVA-hoz a fenti határidő lejártáig postai úton eljuttatni.

Postacím:

Barta E. Gyula
Programkoordinációért felelős ügyvezető igazgató-helyettes
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

A borítékon kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Tanácsadói akkreditáció”

Akkreditációs díj:

Az akkreditációt kérő tanácsadók akkreditációs díjat fizetnek, melynek összege 30.000 Ft, azaz harmincezer forint + ÁFA, amelyet az akkreditációs jelentkezést megelőzően kell átutalással teljesíteni az akkreditációs folyamatot az MVA megbízásából bonyolító KVT Közép-Európai Vállalkozói Tudásközpont Kft. bankszámlájára. Bankszámla szám: 10200964-20204196-00000000. Az akkreditációs díj befizetését az akkreditációs kérelem mellékleteként becsatolt pénzintézeti nyilatkozattal kell bizonyítani. A beérkezett pénzösszegről a Kft. számlát állít ki.

Már akkreditált tanácsadók

Azok a tanácsadók, akik a 2004-2005. évben a HU0008-05 programhoz kapcsolódó tanácsadói akkreditációban részt vettek, és akkreditációt nyertek, automatikusan MVA akkreditált tanácsadói címet nyernek, kivéve, ha erről az MVA felé írásban lemondanak. Ezeknek a tanácsadóknak csak abban az esetben kell akkreditációra jelentkezniük, amennyiben a korábbi akkreditációban nem szerepelt, új tanácsadói területre kívánnak akkreditációt nyerni. Ebben az esetben a már akkreditált tanácsadóknak csak a Jelentkezési lap és nyilatkozatot, valamint a Tanácsadói akkreditációs adatlapot kell benyújtaniuk, és akkreditációs díjat nem kell fizetniük.

Budapest, 2006. január 11.

 


Budapest, III. Szépvölgyi út 135., 1277 Budapest 23, Pf: 4, telefon: (06-1) 883-08-00, fax: (06-1) 481-46-01, e-mail: info@mva.hu