A MAGYAR RÁDIÓ RT.,
A
MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
ÉS A
CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI RT.

„NYERŐ ÜZLET - AZ ÉV LEGJOBB ÜZLETI TERVE 2006 ”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MAGYAR RÁDIÓ RT. A MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY (MVA) ÉS A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI RT.
TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATOT HIRDET
„NYERŐ ÜZLET - AZ ÉV LEGJOBB ÜZLETI TERVE 2006 ”
CÍMMEL

1. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI

A jelen pályázati program révén elérni kívánt cél a magyarországi vállalkozói kultúra fejlesztése és színesítése, a vállalkozói kedv növelése. Ennek eszköze a mikro- és kisvállalkozások támogatása. A pályázati program a kitűzött célt életképes vállalkozói ötletek generálásával, a vállalkozások indításának egy-egy konkrét példán keresztül történő bemutatásával kívánja elérni.

2. PÁLYÁZATI PROGRAM HÁTTERE

A Magyar Rádió Rt. Vállalkozásklinika című műsorának 2005. szeptemberében új rovata indult Nyerő Üzlet címmel, keresvén az elmúlt év legjobb üzleti tervét. Mivel a „Nyerő Üzlet - Az Év Legjobb Üzleti Terve 2005” pályázat sikerrel lezárult és a vállalkozók részéről a kezdeményezés folytatására nagy igény mutatkozik, a Magyar Rádió Rt., a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) és a Corvinus Nemzetközi Befektetési ZRt. az idei évben is meghirdeti a programot. A „Nyerő Üzlet - Az Év Legjobb Üzleti Terve 2006” pályázat a 2006. év legjobb üzleti tervének megtalálását tűzi célul, keresve azt a vállalkozást, vagy vállalkozót, aki olyan hiteles üzleti tervet készít, amelynek megvalósulása a pályázati program segítségével biztosítható. A szakmai zsűri által legmegfelelőbbnek ítélt ötlet anyagi támogatásban részesül.

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázó lehet minden nagykorú, magyar állampolgárságú magánszemély, valamint magyarországi székhellyel rendelkező működő, illetve indítani szándékozott egyéni és társas mikro- és kisvállalkozás. A részvétel további feltétele, hogy a magánszemély, illetve a vállalkozás rendelkezik olyan vállalkozói ötlettel, amelynek megvalósításához képes és kész üzleti tervet készíteni. A mikro- és kisvállalkozások hatályos törvényi definíciója jelen felhívás 1. sz. mellékletét képezi. A pályázaton való részvétel nyitva áll azok számára is, akik a „Nyerő Üzlet - Az Év Legjobb Üzleti Terve 2005” program keretében pályázatot nyújtottak be.

4. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTRENDSZERE

1 Az üzleti ötlet eredetisége
2 A megtérülés ideje, várható haszon
3 Megvalósíthatóság, kockázatok
4 Várható piaci sikeresség
5 Munkahelyteremtő képesség
6 Képesség a pályázó piaci pozíciójának erősítésére
7 A pályázat innovatív tartalma
8 Saját erő
9 A pályázat kapcsolódása más vállalkozásokhoz


5. A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Cég esetében:

  • a pályázati formanyomtatvány és a mellékleteit képező nyilatkozatok kitöltése, a vállalkozás aláírásra jogosult képviselője által történő, cégszerű aláírása és minden lap szignálása,
  • alapító okirat másolati példányának benyújtása,
  • üzleti terv készítése, amelynek minimális tartalma: egy közérthető szöveges leírás az ötletről, beruházási költség, finanszírozás, megtérülés, marketing, piaci értékesítés módja, meglévő piacismeret, piaci elemzés, munkaerő igény és ennek költségei, fejlődés esetén követendő út, stb.

Egyéni vállalkozó esetén:

  • a pályázati formanyomtatvány és a mellékleteit képező nyilatkozatok kitöltése, aláírása és minden lap szignálása,
  • részletes szakmai önéletrajz benyújtása,
  • üzleti terv készítése, amelynek minimális tartalma: egy közérthető szöveges leírás az ötletről, beruházási költség, finanszírozás, megtérülés, marketing, piaci értékesítés módja, meglévő piacismeret, piaci elemzés, munkaerő igény és ennek költségei, fejlődés esetén követendő út, stb.

Magánszemély esetében:

  • a pályázati formanyomtatvány és a mellékleteit képező II és III. számú nyilatkozat kitöltése, aláírása és minden lap szignálása,
  • részletes szakmai önéletrajz benyújtása,
  • üzleti terv készítése, amelynek minimális tartalma: egy közérthető szöveges leírás az ötletről, beruházási költség, finanszírozás, megtérülés, marketing, piaci értékesítés módja, meglévő piacismeret, piaci elemzés, munkaerő igény és ennek költségei, fejlődés esetén követendő út, stb.

6. TÁMOGATHATÓ CÉLOK

A megvalósítani kívánt vállalkozói ötlet nem irányulhat jogszabályba ütköző, valamint a közerkölcsöt sértő, illetve erkölcsileg aggályos cél megvalósítására.

7. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS FORMÁJA

A legkiválóbb vállalkozói ötlet megvalósításához a pályázat nyertese nettó 4 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesül.

8. A PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE, PÁLYÁZATOK KEZELÉSE

A pályázatokat 1 eredeti példányban, postai úton vagy személyesen a 9. pontban megjelölt címre. A pályázati program iránt mutatkozó nagy érdeklődésre tekintettel a kiíró szervezetek úgy döntöttek, hogy az eredetileg meghirdetett határidőt meghosszabbítva lehetőséget biztosítanak a pályázatok benyújtására május 26. napjáig (péntek). A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA), mint a pályázatok kezelésért felelős szervezet a beérkező pályázatokat nem sokszorosítja, azokat a pályázati program eredményhirdetését követően megsemmisíti, illetve a pályázó kérésére visszaszolgáltatja. Az MVA a pályázatokban szereplő személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezeli, üzleti titoknak tekinti, azokat - jogszabályi kötelezettség esetét kivéve - 3. személy részére nem szolgáltatja ki. Az adatkezelés során az MVA a szervezet belső iratkezelési szabályzatai figyelembevételével jár el.

9. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, A PÁLYÁZATI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

 

 

 
 

 


 

Budapest, III. Szépvölgyi út 135., 1277 Budapest 23, Pf: 4, telefon: (06-1) 883-08-00, fax: (06-1) 481-46-01, e-mail: info@mva.hu