2006. november 13.

A LAKY TERÉZ KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2006 EREDMÉNYHIRDETÉSE

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA), a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és Laky Teréz kutató örökösei első ízben 2006. tavaszán hirdettek kutatói ösztöndíj pályázatot a hazai vállalkozásfejlesztés területén tevékenykedő fiatal kutatók, nappali tagozaton tanuló, kiemelkedően tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatók számára, a magyar vállalkozásfejlesztés tudományos kutatásainak támogatására. A tervek szerint évente meghirdetésre kerülő pályázat célja a megadott vállalkozásfejlesztési témakörökben történő tudományos kutatás elvégzésének, ennek nyomán tudományos munka megírásának támogatása. A program keretében a 2006. évben a kiíró szervezetek kilenc tehetséges fiatalt kívánnak ösztöndíj formájában mindösszesen 750.000,- forint összegű támogatásban részesíteni.

A pályázat eredményhirdetésére 2006. november 13. napján 15.30 órai kezdettel kerül sor a Pallas Páholyban (Budapest V. kerület, Alkotmány u. 15.)

Résztvevők:

Dr. Csuhaj V. Imre, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke
Dr. Soltész Anikó, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója
Dr. Kornai Gábor, Laky Teréz örököseinek képviseletében


A Laky Teréz Kutatói Ösztöndíj Pályázat nyertesei

KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ

Petheő Attila István
Budapest
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozásfejlesztési Intézet Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ
------------
A szociális vállalkozások megjelenése Magyarországon

Rácz Katalin
Budapest
MTA Regionális Kutatások Központja Térségfejlesztési Kutatások Osztálya
-------------
Hátrányos helyzetű térségek gazdaságának fejlődési esélyei

DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ

Hegedüs Veronika
Pécs
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet

Az egészségturisztikai klaszterek Magyarországon

Kerékgyártó Gábor
Budapest
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozásfejlesztési Intézet Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ

Vállalkozásfejlesztés és regionális fejlesztés összakapcsolása innovációs projektek tükrében

Magyar Zoltán
Nyíregyháza
Szent István Egyetem Gazdálkodástudományi Doktori Iskola

A "niche" marketing stratégiájú KKV-k üzleti és marketingstratégiai jellegzetességeinek vizsgálata

Makra Zsolt
Budapest
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Informális (egyéni) kockázati tőke befektetők Magyarországon: demográfiai jellemzőik, térbeliségük, vállalkozásfinanszírozó tevékenységük

HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ

Gyarmati Ágnes
Nyíregyháza
Nyíregyházi Főiskola - GTFK, Vezetés és Humántudományi Tanszék, Pénzintézeti szakirány

A külső környezetből származó információk hasznosulásának és a vállalati marketingtervezésre gyakorolt hatásának vizsgálata az USER-modell alapján

Konyári Imre
Budapest
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Kar Környezettudományi Intézet Gazdaságföldrajz Tanszék - Nemzetközi tanulmányok szakirány

Határeset - Határmenti KKV-k a bővülő Európában

Vörös Adrián János
Szombathely
Berzsenyi Dániel Főiskola - Európa tanulmányok, nemzetközi tanulmányok szakirány

A magyar KKV-k fejlődését ösztönző intézményrendszer

 
 
 

Budapest, III. Szépvölgyi út 135., 1277 Budapest 23, Pf: 4, telefon: (06-1) 883-08-00, fax: (06-1) 481-46-01, e-mail: info@mva.hu